ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 36 (2008) / Τεύχος 1 / Ανάταξη εξαρθρήματος κροταφογναθικής διάρθρωσης με στοματοδιαστολέα

Ανάταξη εξαρθρήματος κροταφογναθικής διάρθρωσης με στοματοδιαστολέα

I. ΜΕΛΕΤΗΣ, ΓΡ. ΒΕΝΕΤΗΣ, ΣΤ. ΤΣΟΒΑ, Ν. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2008;36(1):19-24

Σκοπός: Το εξάρθρημα της Κ Γ Δ είναι αρκετά συχνό σύμβαμα, για το οποίο ο εφημερεύων νοσοκομεια­κός γιατρός (οδοντίατρος ή γναθοπροσωπικός χειρουρ­γός) αλλά και ο ιδιώτης οδοντίατρος καλείται να θεραπεύσει-ανατάξει άμεσα. Η ανάταξη τις περισσότερες φορές είναι δύσκολη. Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να δειχθεί ένας άλλος, εύκολος και αποτελεσματικός τρόπος ανάτα­ξης του εξαρθρήματος της ΚΓΔ με τη χρήση του στοματο­διαστολέα.
Μέθοδος: παρουσιάζονται δύο περιπτώσεις ασθενών με οξύ εξάρθρημα ΚΓΔ, στους οποίους έγινε επιτυχής χρήση του στοματοδιαστολέα Douen- Molt, με αποτέλε­σμα άμεση ανάταξη, χωρίς τη χρήση υποβοηθητικών μέσων, πχ μυοχαλαρωτικών, τοπικών αναισθητικών κτλ. Και στις δύο περιπτώσεις είχε προηγηθεί αποτυχημένη προσπάθεια ανάταξης με τον κλασσικό «Ιπποκράτειο» τρόπο της αμφίχειρης σύλληψης της κάτω γνάθου, και της πίεοής της προς τα κάτω και πίσω.
Συμπέρασμα: μετά από σύντομη βιβλιογραφική ανα­σκόπηση και συζήτηση, συμπεραίνεται ότι η τεχνική που περιγράφεται βοηθά στη γρήγορη ανάταξη του οξέος εξαρθρήματος, μειώνοντας τον κίνδυνο μετάπτωσής του σε χρόνιο, εξαιτίας χαλάρωσης των συνδεσμικών στοιχεί­ων.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Εξάρθρημα, ΚΓΔ, στοματοδιαστολέας