ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 31 (2003) / Τεύχος 4 / Ακρορριζική απόφραξη άπολφων μόνιμων δοντιών με μη πλήρως διαπλασμένη ρίζα με τη χρήση φυράματος υδροξειδίου του ασβεστίου

Ακρορριζική απόφραξη άπολφων μόνιμων δοντιών με μη πλήρως διαπλασμένη ρίζα με τη χρήση φυράματος υδροξειδίου του ασβεστίου

Ι. Μολυβδάς, Γ. Μικρογεώργης, Α. Δίγκα, Ο. Δημητράκη
ΣΤΟΜΑ 2003;31:225-232

Οι κλασσικές μέθοδοι έμφραξης ριζικών σωλήνων έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές σε περιπτώσεις μη πλήρως διαπλασμένων άπολφων μόνιμων δοντιών. Για την αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος η περισσότερο ευρέως αποδεκτή τεχνική προτείνει τη χρήση φυράματος υδροξειδίου του ασβεστίου ως προσωρινού εμφρακτικού υλικού-ερεθίσματος για τη διέγερση της παραγωγής ενασβεστιωμένης γέφυρας, η οποία αποφράσσει το ανοιχτό ακρορρίζιο, επιτρέποντας σε δεύτερο χρόνο την έμφραξη του ριζοσωλήνα με τις κλασσικές μεθόδους. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιήθηκε σε 40 άπολφα μόνιμα δόντια 38 νέων ασθενών ηλικίας 7 έως 15 ετών, με σκοπό τη διερεύνηση της κλινικής αποδοτικότητάς της. Σ’ όλες τις περιπτώσεις διαπιστώθηκε ακτινογραφικά και επιβεβαιώθηκε κλινικά, σχηματισμός ενασβεστιωμένης γέφυρας μέσα σε 6-10 μήνες μετά την τοποθέτηση του φυράματος, που προέκυπτε από την ανάμειξη σκόνης χημικώς καθαρού υδροξειδίου του ασβεστίου και σκόνης θειικού βαρίου με φυσιολογικό ορό.