ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 46 (2018) / Τεύχος 1 / Αγωγή Στοματικής Υγείας – Εκπαιδεύοντας φοιτητές και παιδιά

Αγωγή Στοματικής Υγείας – Εκπαιδεύοντας φοιτητές και παιδιά

Θ. Μ. ΒΕΝΟΥ, Ι. ΤΣΟΛΙΑΝΟΣ, Γ. ΣΟΛΩΜΟΥ, Σ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, Β. ΤΟΠΙΤΣΟΓΛΟΥ
ΣΤΟΜΑ 2018; 46: 75-84

Εισαγωγή: Η έννοια του ανοικτού, στην κοινωνία, Πανεπιστημίου, έδωσε την ιδέα στους ιθύνοντες του Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, να ζητήσουν την αρωγή του Τμήματος Οδον τιατρικής για ένα πρόγραμμα Αγωγής Στοματικής Υγείας σε παιδιά.
Σκοπός: Η προσπάθεια συγκερασμού των εκπαιδευτικών επιδιώξεων της Πρωτοβάθμιας και της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προς όφελος των παιδιών και των προπτυχιακών φοιτητών.
Υλικά και Μέθοδοι: Ομάδα-στόχο αποτέλεσαν τα παιδιά διαφόρων Δημοτικών Σχολείων της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Ομάδα-δράσης αποτέλεσαν προπτυχιακοί φοιτητές, ως άσκηση πεδίου στο πλαίσιο του μαθήματος «Κοινωνική Οδοντιατρική». Ως χρόνος και τόπος υλοποίησης ορίσθηκε η Άνοιξη του 2016 και η αίθουσα παιδικής βιβλιοθήκης στο Βαφοπούλειο. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία κατά το Μοντέλο Αγωγής Υγείας των Ewels και Simnett (1999), ο σχεδιασμός ενός προγράμματος περιλαμβάνει 4 στάδια: Οργάνωση, Προετοιμασία, Υλοποίηση και Αξιολόγηση. Η ομάδα δράσης, πέρα από τη βιωματική εκπαίδευση στο βούρτσισμα των δοντιών, προετοίμασε θεατρικό δρώμενο, επιτραπέζια παιχνίδια, χορευτικό, ζωγραφική και άλλες δράσεις, ο αριθμός και η διάρκεια των οποίων θα εξαρτιόταν από το πλήθος, την ηλικία και τη γνωστική ετοιμότητα των παιδιών.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: αγωγή στοματικής υγείας, κοινωνική οδοντιατρική, πρωτοβάθμια εκπαίδευση