ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 34 (2006) / Τεύχος 2 / Έλεγχος του βαθμού μικροδιείσδυσης αποκαταστάσεων σύνθετης ρητίνης υψηλού ιξώδους σε κοιλότητες ΙΙ ομάδος ανάλογα με τη μέθοδο παρασκευής και τη χρήση ή μη υλικού προστασίας πολφού

Έλεγχος του βαθμού μικροδιείσδυσης αποκαταστάσεων σύνθετης ρητίνης υψηλού ιξώδους σε κοιλότητες ΙΙ ομάδος ανάλογα με τη μέθοδο παρασκευής και τη χρήση ή μη υλικού προστασίας πολφού

Κ. ΤΟΛΙΔΗΣ, Ε. ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΣΤΟΜΑ 2006;34(2):123-128

Σκοπός. Να ελεγχθεί ο βαθμός μικροδιείοδυοης σε εμφράξεις II ας ομάδας ανάλογα με τον τρόπο παρασκευ­ής της κοιλότητας και τη χρήση ή όχι λεπτόρρευστης σύν­θετης ρητίνης, ως υπόστρωμα.
Υλικά και μέθοδος. Παρασκευάστηκαν δύο ομάδες από είκοσι όμορα κιβωτίδια σε δόντια ελεύθερα τερηδό­νας α) με κωνική εγγλυφίδα από καρβίδιο του τουγκστενί- ου και β) με χειρολαβή υπερήχων Sonicflex 2000Ν, KAVO) με το αυχενικό όριο να εδράζεται στην αδαμαντίνη.
Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η «συμπυκνούμενη» ρητίνη Alert (Jeneric/Pentron Inc) και η χαμηλού ιξώ­δους σύνθετη ρητίνη FLOW IT (Jeneric/Pentron Inc). Τα μισά δόντια από κάθε ομάδα υπέστησαν 500 κύκλους θερ­μοκύκλωσης σε θερμοκρασίες 5C, 37C, 55C, 37C και όλα καλύφθηκαν με βερνίκι, εκτός από την έμφραξη και 1 χιλιοστό γύρο από αυτήν. Στη συνέχεια, τα δόντια τοποθε­τήθηκαν για 24 ώρες σε διάλυμα βασικής φουξίνης 0.5%. Ακολούθησε έκπλυση των δοκιμίων και διχοτόμησή τους. Η αξιολόγησή τους έγινε σε στερεοσκοπικό μικροσκόπιο με βάση το βάθος διείσδυσης της χρωστικής τόσο από το αυχενικό όσο και από το μασητικό όριο σε μια κλίμακα των 4 διαβαθμίσεων.
Αποτελέσματα. Η στατιστική ανάλυση που έγινε με την μέθοδο One-way ANOVA δεν έδειξε, στατιστικώς, σημαντικές διαφορές (ρ<0,05) μεταξύ των βαθμών μικροδιείσδυσης για καμιά από τις ομάδες των εμφράξεων.
Συμπεράσματα. Ούτε η χρήση της λεπτόρρευστης ρητίνης ως υπόστρωμα, αλλά ούτε και η χρήση των χειρο­λαβών υπερήχων, είχε κάποιο θετικό αποτέλεσμα στον περιορισμό της μικροδιείοδυοης, κυρίως, στο αυχενικό όριο των εμφράξεων.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Λεπτόρρευστη σύνθετη ρητίνη, μικροδιείσδυση, σύνθετη ρητίνη οπισθίων, ξέστρα υπερήχων