ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 31 (2003) / Τεύχος 1 / Άμεσες αισθητικές αποκαταστάσεις οπισθίων

Άμεσες αισθητικές αποκαταστάσεις οπισθίων

Ε. Κολινιώτου – Κουμπιά
ΣΤΟΜΑ 2003;31:39-46

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι ασθενείς επιζητούν εμφράξεις οι οποίες να προσομοιάζουν με το χρώμα των δοντιών. Οι σύνθετες ρητίνες εκπληρούν αυτές τις προϋποθέσεις και είναι τα πλέον χρησιμοποιούμενα εμφρακτικά υλικά. Επιπροσθέτως οι σύνθετες ρητίνες δεν περιέχουν υδράργυρο, έχουν μικρό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας και συνδέονται με την οδοντική δομή. Οι εντυπωσιακές βελτιώσεις στα συνδετικά συστήματα και στην δομή των σύνθετων ρητινών τις έχουν καταστήσει αξιόπιστες σε ευρύ φάσμα οδοντιατρικών εργασιών. Η κατανόηση των ιδιοτήτων τους, καθώς και η ικανότητα των κλινικών να ελέγχουν την συστολή πολυμερισμού διέπουν την ποιότητα των άμεσων εμφράξεων σύνθετων ρητινών.Για την επίτευξη επιθυμητών απότελεσμάτων θα πρέπει να κατανοήσουμε τις αιτίες συστολής πολυμερισμού και της εμφάνισης κατάπόνησης στο σύμπλεγμα δοντιού–έμφραξης και να τις μειώσουμε με κάθε δυνατό τρόπο. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι τα κλειδιά για μια επιτυχή έμφραξη οπισθίων ρητινών είναι η συντηρητικότερη προσέγγιση, η επιλογή κατάλληλων συνδετικών παραγόντων, η κατά στρώματα συμπύκνωση της ρητίνης, η επίτευξη ορθού σημείου επαφής και η επίτευξη καλής εσωτερικής και οριακής προσαρμογής. Με την κατάλληλη επιλογή περιπτώσεων και τη χρήση επιλεκτικών κλινικών τεχνικών οι εμφράξεις οπισθίων σύνθετων ρητινών μπορεί να είναι πολύ αποδεκτές.